Výsledky autoškoly, rok 2012

VÝSLEDKY AUTOŠKOLY KREŠLOVÁ, rok 2012

Odbornému výcviku a kvalitní přípravě našich žáků ke zkouškám věnujeme velkou pozornost a proto se nebojíme zveřejnit úspěšnost našich žáků. V roce 2012 uspělo při praktické zkoušce z jízdy na 1. nebo 2. pokus 90% našich žáků, čímž jsme patřili k nejúspěšnějším autoškolám v Liberci. Je to pro nás zároveň výzva, abychom tento vysoký standart udrželi.

Liberec

registrováno: 87 nových žáků
předvedeno ke zkouškám: 82 žáků
   
Úspěšnost žáků u závěrečných zkoušek:
   
Zkušební jízdy:
1. termín ... uspělo 52 žáků = 63%
2. termín ... uspělo 22 žáků = 27%
3. termín ... uspělo 8 žáků = 10%
4 a více termínů potřebovali ... žádný žák = 0%
   
Zkouška ze znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích (testy):
1. termín ... uspělo 60 žáků = 73%
2. termín ... uspělo 17 žáků = 21%
3. termín ... uspěli 3 žáci = 4%
4 a více termínů potřebovali ... 2 žáci = 2%
   
Zkouška z techniky a údržby vozidla:
1. termín ... uspělo 77 žáků = 94%
2. termín ... uspěli 4 žáci = 5%
3. termín ... uspěl 1 žák = 1%
4 a více termínů potřebovali ... žádný žák = 0%

Jilemnice

registrováno: 36 nových žáků
předvedeno ke zkouškám: 36 žáků
   
Úspěšnost žáků u závěrečných zkoušek:
   
Zkušební jízdy:
1. termín ... uspělo 31 žáků = 86%
2. termín ... uspěli 4 žáci = 11%
3. termín ... 1 žák = 3%
4 a více termínů potřebovali ... žádný žák = 0%
   
Zkouška ze znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích (testy):
1. termín ... uspělo 32 žáků = 88%
2. termín ... uspěli 2 žáci = 6%
3. termín ... uspěl 1 žák = 3%
4 a více termínů potřeboval ... 1 žák = 3%
   
Zkouška z techniky a údržby vozidla:
1. termín ... uspělo 34 žáků = 94%
2. termín ... uspěli 2 žáci = 6%
3. termín ... žádný žák = 0%
4 a více termínů potřeboval ... žádný žák = 0%